Добре дошли на сайта на Център за подкрепа за личностно развитие- град Мизия!

Добре дошли на сайта на Център за подкрепа за личностно развитие- град Мизия!

Новини

Заглавие на новина пример 2

Кратко примерно описание на новината. Кратко примерно описание на новината. Кратко примерно описание на новината. Кратко примерно описание на новината. Кратко примерно описание на новината. Кратко примерно описание на новината. Кратко примерно описание на новината. Кратко примерно описание на новината. Кратко примерно описание на новината. Кратко примерно описание на новината. Кратко примерно описание на новината. Кратко примерно описание на новината. Кратко примерно описание на новината. Кратко примерно описание на новината. Кратко примерно описание на новината. Кратко примерно описание на новината. Кратко примерно описание на новината. Кратко примерно описание на новината. Кратко примерно описание на новината. Кратко примерно описание на новината. Кратко примерно описание на новината. Кратко примерно описание на новината.

Научи повече

Заглавие на новина 1

Кратко описание на новината. Кратко описание на новината. Кратко описание на новината. Кратко описание на новината. Кратко описание на новината. Кратко описание на новината. Кратко описание на новината. Кратко описание на новината. Кратко описание на новината. Кратко описание на новината. Кратко описание на новината. Кратко описание на новината. Кратко описание на новината. Кратко описание на новината. Кратко описание на новината. Кратко описание на новината. Кратко описание на новината.

Научи повече

Проекти

" Заедно творим красота"

„Подкрепа на децата и учениците за работата в ЦПЛР по чл. 49, ал. 1, т. 1 и ал. 4 от ЗПУО – центрове за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта и астрономически обсерватории и планетариуми“, НП „Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в центрове за подкрепа за личностно развитие” – 2020.Основните цели:1.Създаване на условия за развитие на интересите,способностите и талантите на учениците в групите по приложно и изобразително изкуство чрез предоставяне на благоприятна и съвременна образователна среда;2. Обособяване на кабинет по приложно и изобразително изкуство за работа на учениците в заниманията по интереси;3. Осигуряване на възможност за участие в национални,регионални,общински конкурси и изяви;

Научи повече