Преподаватели

1.Красимир Маринов Тенджерски - ръководител на клуб "Лека атлетика" 

2.Елеонора Цветанова Тоева - ръководител на кръжок "Изобразително изкуство"

3.Светла Йосифова Василива - ръководител на Вокална група "Фантазия"

4.Борислав Огнянов Борисов - ръководител на Вокална група "Сребърни звънчета"

5.Светла Андреева Мейцова - ръководител на Дискобалет "Незабравка"

6.Ирена Петрова Вълкова - ръководител кръжок по приложно изкуство "Незабравка"

7.Цветанка Николаева Манова - ръководител на кръжок "Приложно изкуство"