Преподаватели

1.Красимир Маринов Тенджерски - ръководител на клуб "Лека атлетика" I и  II равнище

2.Светла Йосифова Василева - ръководител на Вокална група "Фантазия"

3.Борислав Огнянов Борисов - ръководител на Вокална група "Сребърни звънчета" и Вокална група   " Цветни мечти"

4. Станислава Иванова Йорданова - ръководител на  Приложно изкуство " Здравец"

5. Ирена Петрова Вълкова - ръководител  на  Приложно изкуство "Незабравка"

6. Галя Тодорова Аврамска - ръководител на Приложно изкуство " Калинка"

7. Цветанка Николаева Манова - ръководител на клуб "Любознайко" и клуб " Детски свят"

8. Дарина Иванова Стоянова - ръководител на клуб " Народни танци" 

9. Галя Георгиева Петрова - ръководител на клуб по Народни танци " Калинка"