Ръководство

1. Емилия Ивалинова Киновска  

Директор на Център за подкрепа за личностно развитие

2.Памела Атанасова Петрова

Ресурсен учител в ЦПЛР 

3.Беатрис Георгиева Параскевова

 Логопед в ЦПЛР

4.Ивка Петкова Пъшева

Психолог в ЦПЛР

5.Весела Сашева Първанова

Организатор дейности