Прием в извънучилищни форми към ЦПЛР

Прием в извънучилищни форми към ЦПЛР

Приемът на деца и ученици в извънучилищните форми се извършва чрез подаване на заявление от ученика до директора на ЦПЛР, съгласувано с родителя.За групите в предучилищна възраст заявленията се подават от родителя на детето. Заявленията се подават до 15.09. всяка учебна година.В зависимост от желанията на деца и ученици сформираме извънучилищните групи за текущата учебна година.